Grupul Civic Gorj: România are nevoie să își actualizeze baza de date a rezervelor minerale.

Odată cu apariția de noi tehnologii, se impune o actualizare a inventarului resurselor naturale din subsolul României, afirmă cei de la Grupul Civic Gorj. Astfel, prin scanarea și evaluarea rezervelor minerale ale României se poate planifica o utilizare inteligentă a resurselor pe termen lung. „Un astfel de inventar ar urma să fie realizat de către Agenția Națională a Resurselor Minerale și poate fi co-finanțat din fonduri europene, arată Marinela Strîmbulescu, consultant în fonduri europene. O nouă hartă a resurselor ar duce la identificarea unor proiecte viabile de investiții sustenabile„.

Dacă în alte țări ale Uniunii Europene se poate, la noi de ce nu ar fi posibilă această reactualizare a inventarului de resurse ale subsolului? Valorificarea inteligentă a resurselor presupune investiţii majore şi câteva condiţii esenţiale precum cercetări geologice, condiţii de exploatare, înzestrare tehnologică, eficienţă economică în utilizarea resurselor, protejarea mediului cu costurile sale aferente.

În anul 2012, România deţinea următoarele resurse minerale disponibile şi aflate în exploatare:

Săruri haloide, în total, resurse de 33 miliarde de tone. Activitatea de exploatare este realizată în totalitate de stat. Din acestea, avem opt zăcăminte de săruri de potasiu neexploatate cu rezerve de 51 milioane de tone. În ceea ce priveşte sarea gemă, avem 23 de zăcăminte cu 12 milioane de tone posibil de exploatat.Există zece licenţe de concesiune pentru exploatare negociate şi încheiate pentru zăcăminte cu rezerve de 2 miliarde de tone.

La capitolul minerale nemetalifere, activitatea de exploatare este în totalitate privată. Avem resurse de 224 milioane de tone, din care două substanţe cu pondere importantă: gipsul şi feldspatul.
Resurse de gips: 32 zăcăminte de 200 milioane de tone, din care 20 zăcăminte în exploatare cu rezerve de 113 milioane de tone.

Resurse feldspat: 15 zăcăminte de 23 milioane de tone, din care patru zăcăminte în exploatare cu rezerve de 2 milioane de tone. Restul de 11 zăcăminte, cu rezerve de 20 milioane de tone, vor putea fi exploatate după reluarea şi aprofundarea cercetării gelogice şi tehnico-miniere.
Există 25 de licenţe de concesiune pentru exploatare negociate şi încheiate.

Roci utile: Resurse: 10 miliarde tone şi 1,3 miliarde metri cubi. Este un grup alcătuit din 53 de substanţe. Este posibil de exploatat 8 miliarde tone şi 1,2 miliarde metri cubi. Există 585 licenţe de concesiune pentru exploatare.

Roci ornamentale: 73 de zăcăminte, din care:
Marmură: 25 zăcăminte cu 37 milioane metri cubi, din care rezervă exploatabilă de 15 milioane metri cubi în 16 zăcăminte;
Calcar ornamental: 40 zăcăminte cu 58 milioane metri cubi, din care rezervă exploatabilă de 13 milioane metri cubi în 15 zăcăminte;
Travertin: trei zăcăminte cu rezerve de un milion metri cubi;
Granit ornamental: trei zăcăminte cu rezerve de un milion metri cubi;
Gresie ornamentală: două zăcăminte cu rezerve de 0,37 milioane metri cubi.

În ceea ce priveşte zăcămintele cu substanţe minerale utile utilizabile în construcţii, activitatea de exploatare este în proporţie de peste 95% privată.
Andezit industrial şi de construcţii: 87 zăcăminte cu 746 milioane tone, din care 42 zăcăminte în exploatare cu rezerve de 386 milioane tone şi 45 zăcăminte neexploatate cu rezerve de 225 milioane tone.
Dacitul industrial şi de construcţii: 11 zăcăminte, din care opt perimetre în exploatare cu rezerve de 188 milioane tone şi trei zăcăminte neexploatate cu rezerve de 16 milioane tone.
Calcarul industrial şi de construcţii: 118 zăcăminte, din care 61 perimetre în exploatare cu rezerve de 1,5 miliarde tone şi 57 zăcăminte neexploatate cu rezerve de 1,85 miliarde tone.
Nisip şi pietriş: 619 zăcăminte, din care 286 perimetre în exploatare cu rezerve de 354 milioane metri cubi şi 333 zăcăminte neexploatate cu rezerve de 773 milioane metri cubi.
Argilă: 150 zăcăminte, din care 49 în exploatare cu rezerve de 360 milioane tone şi 101 perimetre neexploatate cu rezerve de 651 milioane tone.

Roci bituminoase. Există resurse de 730 milioane tone. Sunt patru perimetre de nisip bituminos, de unde este posibil de exploatat 24 milioane tone. Din cele şapte perimetre de şist bituminos, este posibil de exploatat 706 milioane tone. În prezent, nu există zăcăminte în exploatare şi nu a fost negociată şi încheiată nicio licenţă de exploatare.

La cărbuni există resurse de 9,7 miliarde de tone şi 299 de zăcăminte în întreaga ţară. Activitatea de exploatare este realizată în proporţie de peste 95% de stat. Există 53 licenţe de concesiune pentru exploatare.
Antracit: două zăcăminte închise la începutul anilor 1990;
Cărbune brun: două licenţe de exploatare;
Huilă: 54 de zăcăminte, din care şapte în exploatare cu rezerve de 230 milioane tone şi 47 de perimetre neexploatate sau închise, cu rezerve de 373 miloane tone;
Lignit: 193 zăcăminte, din care 41 în exploatare cu rezerve de 318 milioane tone şi 168 zăcăminte neexploatate sau închise.

La minereuri feroase avem resurse de 58 de milioane de tone, iar activitatea de exploatare este privată. Perimetrele concesionate au fost închise aproape în totalitate.
Minereu de fier: 39 zăcăminte, cu 57 milioane tone rezerve posibil de exploatat. Patru perimetre au avut licenţe de exploatare, dar au fost închise;
Minereu de mangan: două zăcăminte în exploatare cu rezerve de un milion tone. Rezerve posibil de exploatat în zăcămintele cu activitate sistată: 17 milioane tone.

România are resurse de minereuri neferoase în valoare de 510 milioane de tone. Există trei licenţe de concesiune pentru exploatare negociate şi încheiate, din care este activă doar licenţa de exploatare a cuprului de la Roşia Poieni. Activitatea de exploatare este realizată de stat.

Minereuri polimetalice: 145 de zăcăminte, cu 28 milioane tone rezerve posibil de exploatat. 25 perimetre au avut licenţe de exploatare, dar sunt în prezent închise sau în procedură de închidere.
Minereu de cupru: 75 de zăcăminte, cu 98 milioane tone rezerve posibil de exploatat. Dintre acestea, zece au avut licenţe de exploatare, dar sunt în prezent închise.
Minereu de cupru cu conţinut scăzut: două zăcăminte în exploatare cu rezerve de 157 milioane tone şi şapte perimetre cu potenţial de exploatare de 187 milioane tone.

Minereuri de aluminiu şi roci aluminifere. Avem resurse de 97 milioane de tone.
Bauxită: 19 zăcăminte, cu 2,5 milioane tone rezerve posibil de exploatat.
Sienită nefelinică: licenţa de exploatare a zăcământului Ditrău, cu rezerve de 19 milioane tone.

Resurse de ape subterane: 12 mii mc/zi ape minerale naturale, 48 mii mc/zi ape minerale terapeutice, 19 mii mc/zi dioxid de carbon mofetic şi 21 mii mc/zi apă geotermală. 131 licenţe de concesiune pentru exploatare au fost negociate şi încheiate.
Apele subterane potabile, industriale şi freatice: 101 zăcăminte;
Apele minerale naturale, terapeutice, geotermale, gazele care le însoţesc, gazele necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice: 239 de zăcăminte.
Ape potabile industriale şi freatice destinate irigaţiilor: 76 perimetre cu o resursă de 6,2 milioane mc/zi;
Apă minerală naturală necarbogazoasă: 25 zăcăminte, din care unul cu activitate sistată şi resurse posibil de exploatat de 14 mii mc/zi.
Ape minerale naturale carbogazoase: 43 perimetre concesionate, cu rezerve de 12 mii mc/zi şi şase perimetre cu activitate sistată, cu resurse de 0,3 mii mc/zi;
Ape minerale terapeutice carbogazoase: 22 perimetre concesionate, 14 zăcăminte aflate în exploatare cu resurse de 9,1 mii mc/zi;
Ape minerale terapeutice necarbogazoase: 87 de perimetre, din care 43 zăcăminte în exploatare cu resurse de 74 mii mc/zi;
Ape terapeutice carbogazoase: opt perimetre cu resurse de 8,8 mii mc/zi;
Ape terapeutice necarbogazoase: 44 perimetre cu resurse de 31,6 mii mc/zi;
Dioxid de carbon mofetic: 14 zăcăminte cu resurse de 20 mii mc/zi; În prezent sunt concesionate nouă zăcăminte cu dioxid de carbon mofetic cu rezerve de 19 mii mc/zi;
Dioxidul de carbon industrial: două zăcăminte concesionate cu un volum de 137 milioane mc;
Apă geotermală: 17 perimetre cu rezerve de 21 mii mc/zi;
Resurse de nămoluri şi turbe terapeutice: 29 perimetre, din care 11 concesionate cu rezerve de 5,3 milioane mc şi 18 cu activitate sistată cu rezerve de 7,9 milioane mc.

La aur şi argint avem trei zăcăminte (Roşia Montană, Certej şi Băiţa Crăciuneşti), aflate în stadii diferite de obţinere a avizelor şi acordurilor necesare începerii exploatării. Alte trei zăcăminte sunt în curs de explorare şi vor face obiectul negocierii şi încheieri licenţelor de exploatare. Pentru zăcământul Complex Bucium explorarea a fost finalizată, documentaţia fiind în stadiul de verificare şi analiză pentru intrare în procedura de negociere a licenţei de exploatare.

Uraniu: două zăcăminte. Producţia de minereu de uraniu este realizată în întregime de Compania Naţională a Uraniului.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s